ReadyPlanet.com
วิธีการชำระเงิน

      ♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี คุณอรรถพร สุขใจดี

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
ไทยพาณิชย์ ย่อย บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์ 401-4-70801-8
กรุงเทพ

ถนนสุขภิบาล 3 บึงกุ่ม

ออมทรัพย์ 056-0-45297-1

 

 หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 02-729-0922