ReadyPlanet.com

 ITH555 เชียงราย 3วัน 2 คืน เที่ยวนี้ไม่เดียวดาย โดย Vietjet Air (VZ)article

 โปรแกรมเที่ยว : ITH555 เชียงราย 3วัน 2 คืน เที่ยวนี้ไม่เดียวดาย โดย Vietjet Air (VZ)

เดินทาง           : กันยายน-ธันวาคม 2563

ราคาเริ่มต้น     : 6,900
สายการบิน     : เวียตเจต แอร์ (VZ) จากสนามบินสุวรรณภูมิ

ITH88 โปรใหม่ ทะเลเรียกว่าSea ช่วงเวลาดีดีที่ หลีเป๊ะ โดย Nok Airarticle

 โปรแกรมเที่ยว : ITH88 โปรใหม่ ทะเลเรียกว่าSea ช่วงเวลาดีดีที่ หลีเป๊ะ โดย Nok Air (DD)

เดินทาง           : ตุลาคม-ธันวาคม 2563

ราคาเริ่มต้น     : 9,888
สายการบิน     :  นกแอร์ (DD) จากสนามบินดอนเมือง

ITH84 มันดีกว่าที่คิด มันดีต่อหัวใจ ภูเก็ต พังงา 3วัน 2คืน โดย แอร์เอเชีย (FD)article

โปรแกรมเที่ยว : ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน โดย แอร์เอเชีย (FD)
เดินทาง           : กันยายน-ตุลาคม 2563

ราคา               : 7,888
สายการบิน     : แอร์เอเชีย (FD) จากสนามบินสุวรรณภูมิ

(2B) เที่ยวเมืองกาญจน์ ห่มสไบ แช่ออนเซน 2วัน 1คืนarticle

โปรแกรมเที่ยว : เที่ยวเมืองกาญจน์ ห่มสไบ แช่ออนเซน 2วัน 1คืน
เดินทาง            : ตลอดเดือน กรกฎาคม2563 - มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น      : 6,200 บาท

แพ็คเกจ หัวหินฟินเว่อร์ ราคาเพียง 1,250 บาท เท่านั้นarticle

1.ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการ                     

2.ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง) โรงแรม Wora Wana

3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ            

 4.ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา

(ไม่มีรถบริการ ลูกค้าเดินทางด้วยตัวเอง)

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]